जनावर वाटप पुरवठादारांच्या पॅनलसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

बातमी शेअर करा...

दै. बातमीदार | 17 ऑगस्ट 2022 | नाविन्यपूर्ण व इतर योजनेत दुधाळ जनावरांच्या (गाय-म्हशी) वाटपासाठी जिल्हानिहाय पुरवठादाराचे पॅनल तयार करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून पुरवठादारांसाठी निकष लावण्यात आलेले आहेत. निकषाची पूर्तता करणाऱ्या इच्छुकांनी 30 दिवसात जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्ताकडे अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा पुशसंवर्धन उपायुक्त डॉ.पी.डी.झोड यांनी केले आहे.

पुरवठादार व्यक्ती, संस्था, कंपनी, फर्म यांच्याकडे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जनावरांच्या बाजाराचा पुरावा असणे आवश्यक आहे. जनावरे खरेदी विक्रीचा किमान 3 वर्षाचा अनुभव, पुरवठादारास शासनाने मंजूर केलेल्या दराप्रमाणे दुधाळ जनावरांचा पुरवठा करावा लागेल. तथापि, लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार व खरेदी समितीने वाढीव किमतीचे दुधाळ जनावरे खरेदी करावयाचे ठरविल्यास अधिकची किंमत लाभार्थीकडून स्वतंत्ररित्या वसूल करावी लागेल, पुरवठादारांनी विहित कालावधीत दुधाळ जनावरांच्या (गाय-म्हशींचा) पुरवठा करणे बंधनकारक राहील, पुरवठादाराने पैदाशीसाठी दूध-उत्पादनांसाठी अयोग्य जनावरे पुरवठा करण्याकरीता सादर करू नयेत. असे आढळून आल्यास खरेदी समितीने अशी जनावरे खरेदी करण्याचे कटाक्षाने टाळावे. पुरवठादारांनी दुधाळ जनावरांचा पुरवठा वारंवार अनियमितपणे केल्यास व नियम व अटींचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरचा करार रद्द करण्यात येईल व त्याचे नाव काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

एखाद्या विभागाच्या जिल्ह्याच्या अधिकृत पुरवठादारांनी विहित कालावधीत पुरवठा न केल्यास आणि अन्य विभागाचा, जिल्ह्याचा पुरवठेदार मंजूर दराने दुधाळ जनावरांचा (गाय-म्हशीचा) पुरवठा करण्यास तयार असतील तर त्यांचेकडून खरेदी करण्यात येईल. याबाबत कोणतीही तक्रार करता येणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यातील जनावरांच्या प्रचलित बाजारातून लाभधारकाच्या पसंतीने तसेच खरेदी समितीच्या उपस्थितीमध्ये दुधाळ जनावरांची खरेदी करण्यात येईल. पॅनलमध्ये समाविष्ट असलेल्या अथवा समाविष्ट करण्यासंदर्भात किंवा इतर कोणताही वाद निर्माण झाल्यास त्याचा निपटारा प्रधान सचिव (पदुम), मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे अपील करता येईल. अर्जदाराने सन 2018-19,2019-20 आणि सन 2020-21 या कालावधीचे आयकर विवरण सादर करणे बंधनकारक राहील. लाभार्थ्यांना दुधाळ जनावरे वाटप करताना पुरवठादाराने स्वत: उपस्थित राहणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही प्रतिनिधीची नियुक्ती करता येणार नाही. अर्जदाराने पुरवठादार असल्याचे तसेच यापूर्वी किमान 3 वर्षे अशा प्रकाराच्या खरेदी विक्रीच्या अनुभवाचे प्रमाणपत्र सादर करावे.

तसेच मागील तीन वर्षामध्ये किती दुधाळ जनावरांची खरेदी केली याबाबतची कागदपत्रे सादर करावीत. त्याबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे खरेदी विक्रीचे अधिकृत आकडे सादर करावेत. दरवर्षी किमान 25 लाखाचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार केलेला असल्याचा दाखला, आवश्यकता पडल्यास, इतर राज्यामधून दुधाळ जनावरे आणण्याची व्यवस्था पुरवठादारास करावी लागेल, जेणे करुन पुरवठ्याची साखळी अबाधित राहील. त्याचा खर्च पुरवठादारांनी स्वत: करावा लागेल. निवड करण्यात आलेल्या पुरवठादाराने विहित कालावधीत दुधाळ जनावरे उपलब्ध करुन न दिल्यास, पुरवठा आदेश दिल्याच्या दिनांकापासून 15 दिवसानंतर पुरवठादारास करारनाम्यामध्ये विहित केल्याप्रमाणे दंड आकारण्यात येईल. केंद्र, राज्य शासनाचे सर्व संविधानिक कर अदा करण्याची जबाबदारी पुरवठादाराची राहील. पुरवठादाराने दुधाळ जनावरांचा पुरवठा केल्यानंतर त्यांनी बाजार पावती किंवा देयक invoice Bill हे printed अधिकृत स्वरूपाचे असणे आवश्यक आहे, असे निकष पुरवठादारांसाठी आहेत, असेही डॉ.झोड यांनी कळविले आहे.

बातमी शेअर करा...
Jain advt

दै. बातमीदार चे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

फेसबुकट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम