पिक विमा योजना २०२३-२४ अंतर्गत विमा उतरविलेल्या शेतकऱ्यांना कमी व अधिक तापमान नुकसानी मुळे मिळणार दुहेरी लाभ – खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे

कमी तापमान नुकसान मुळे प्रति हेक्टर मिळणार रु.२६,५००/- तर जास्त तापमान नुकसान मुळे रू.३६,०००/- प्रति हेक्टर लाभ मिळणार

बातमी शेअर करा...

पुनर्रचित हवामानावर आधारित “फळ पिक विमा योजना आंबिया बहार”सन २०२३-२४ मधील केळी पिकाच्या अनुषंगाने, महावेध माहिती (डेटा) नुसार असे लक्षात आले आहे की दि.१ ते ३० एप्रिल या कालावधीमध्ये जिल्ह्यातील ७५ महसूल मंडळात सलग ५ दिवस तापमान ४२ डिग्री व त्यापेक्षा जास्त राहिल्याने; केळी पिकाला जास्त तापमानाचा फटका बसून, बऱ्याच शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले असुन सदर शेतकऱ्यांना रु.३६,०००/- प्रमाणे नुकसान भरपाई मंजुर होणार आहे.

तसेच या पूर्वी १ नोव्हेंबर २०२३ ते २८ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत जिल्ह्यातील ३६ महसूल मंडळात सलग ३ दिवस ८ डिग्री व त्यापेक्षा कमी तापमानामुळे प्रति हेक्टर रक्कम रु.२६,५००/- अशी नुकसान भरपाई आधीच मंजूर झाली असून, लाभ लवकर मिळणेसाठी योग्यतो पाठपुरावा सुरु आहे, अशी माहिती खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे यांनी दिली.

जास्त तापमान मुळे नुकसान भरपाईस पात्र जिह्यातील तालुका व महसूल मंडळे खालील प्रमाणे.

1. अमळनेर : अमळनेर, अमळगाव, भरवस, मारवड, नगाव, पातोंडा, शिरूड, वावडे.
2. भडगाव : भडगाव, कजगाव, कोळगाव.
3. चाळीसगाव : बहाळ, चाळीसगाव, हातले खडकी बू., मेहुनबारे, शिरसगाव, तळेगाव.
4. धरणगाव : धरणगाव, चांदसर, पाळधी, पिंप्री, साळवा, सोनवद.
5. एरंडोल : एरंडोल, कासोदा, रिंगणगाव, उत्राण गृह.
6. जळगाव : असोदा, नशिराबाद, जळगाव शहर,भोकर, म्हसावद, पिंप्राळा.
7. पाचोरा : गाळण बु., कु-हाड बु., नगरदेवळा, नांद्रा, पाचोरा, पिंपळगाव बु., वरखेडी बु.
8. पारोळा : बहादरपूर, चोरवड, पारोळा, शेळावे,तामसवाडी.
9. भुसावळ : भुसावळ, कु-हे, वरणगाव, पिंपळगाव खु.
10. बोदवड : बोदवड, नाडगाव.
11. चोपडा : चोपडा, अडावद, चहार्डी, गोरगावले, हातेड बु., लासुर.
12. जामनेर : जामनेर, पहूर, नेरी बु., शेंदुर्णी, वाकडी.
13. मुक्ताईनगर : अंतुर्ली, घोडसगाव, कु-हे, मुक्ताईनगर.
14. रावेर : ऐनपुर, खानापूर,खिर्डी बु., खिरोदा, निंभोरा बु., सावदा.
15. यावल : बामनोद, किनगाव बु.

कमी तापमान मुळे नुकसान भरपाईस पात्र जिह्यातील तालुका व महसूल मंडळे खालील प्रमाणे.

1. अमळनेर : अमळनेर, अमळगाव, मारवड, नगाव, पातोंडा.
2. भडगाव : कजगाव, कोळगाव
3. चाळीसगाव : बहाळ, शिरसगाव
4. धरणगाव : चांदसर, साळवा, सोनवद
5. एरंडोल : उत्राण
6. जळगाव : भोकर, म्हसावद
7. पारोळा : बहादरपूर, शेळावे
8. बोदवड : बोदवड, करंजी
9. चोपडा : चोपडा, धानोरा प्र., गोरगावले, हातेड बु.
10. जामनेर : फत्तेपूर, जामनेर, नेरी बू.
11. मुक्ताईनगर : अंतूर्ली घोडसगाव, मुक्ताईनगर
12. रावेर : खानापूर, खिर्डी बु., निभोरा बु., रावेर, सावदा
13. यावल : बामनोद, फैजपूर

बातमी शेअर करा...
Jain advt

दै. बातमीदार चे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा

फेसबुकट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम